Bộ ngành Việt Nam
         

290,000 vnđ

60 năm Quốc hội Việt Nam
Tác Giả: Nhà xuất bản thông tấn


Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946 – 6/1/2006), Văn phòng Quốc hội phối hộp với Thông tấn xã Việt Nam cho ra mắt bạn đọc cuốn sách ảnh, nhằm phản ánh toàn diện, có hệ thống quá trình ra đời, phát triển về mặt tổ chức và những hoạt động chủ yếu của Quốc hội Việt Nam qua 11 khóa hoạt động từ 1946 đến nay. Với gần 700 bức ảnh, trong đó có hơn 60 bức lần đầu được công bố, lần đầu tiên sẽ có một tập Lịch sử Quốc hội bằng ảnh sinh động và chân thực để giới thiệu với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế về Quốc hội Việt Nam, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước, đấu tranh và đại đoàn kết dân tộc, đồng thời phục vụ cho công tác nghiên cứu và giảng dạy lịch sử Quốc hội nước nhà.

         

0 vnđ

Việt Nam - 30 năm đổi mới (1986-2016)
Tác Giả: Nhà xuất bản Thông tấn


Nhìn lại chặng đường 30 năm Đổi mới, nhằm cung cấp cho độc giả tổng quan về những bước đi, những thành tựu mà đất nước đã đạt được trong ba thập niên vừa qua, Nhà xuất bản Thông tấn biên soạn cuốn sách ảnh “Việt Nam - 30 năm đổi mới (1986-2016)”. Cuốn sách tập hợp khoảng 400 bức ảnh tư liệu qua các thời kỳ, được chọn lọc chủ yếu từ kho tư liệu ảnh của Thông tấn xã Việt Nam. Kèm theo sự chú giải, sắp xếp các bức ảnh theo thời gian, theo chủ đề, những bài viết dẫn dắt, kết nối các bức ảnh một cách cô đọng, cuốn sách muốn nêu bật sự phấn đấu, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong suốt chặng đường 30 năm qua. Cuốn sách đã đạt Giải Nhì (Không có Giải Nhất) thể loại sách Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016. Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!

         

400,000 vnđ

80 năm Đảng Cộng sản Việt Nam
Tác Giả: Nhà xuất bản thông tấn


Một “Pho lịch sử bằng vàng” vẻ vang trong gần một thế kỷ lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam được gói gọn trong hơn 200 trang sách mang đến một góc nhìn đầy đủ hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh qua các kỳ Đại hội.

         

430,000 vnđ

Đại thắng mùa xuân 1975 và những đổi thay kỳ diệu của đất nước
Tác Giả: NXB Thông tấn


Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là một trong những chiến công vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX. Chiến thắng này là thành quả tổng hợp của nhiều nhân tố: Sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, mà người đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc. Đây là cuộc chiến ngoan cường, bền bỉ, dũng cảm, thông minh của nhân dân hai miền Nam – Bắc; là tình đoàn kết và liên minh chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương; là sự đồng tình ủng hộ mạnh mẽ của các lực lượng cách mạng và yêu chuộng hòa bình, tiến bộ trên thế giới… Nhân kỷ niệm 40 năm cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước toàn thắng và kỷ niệm những ngày lễ lớn của năm 2015. Nhà xuất bản Thông Tấn biên soạn và ấn hành cuốn sách ảnh “ Đại thắng mùa xuân 1975 và những đổi thay kỳ diệu của đất nước” nhằm ghi lại những dấu mốc lịch sử vẻ vang của dân tộc trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!

  • Ra mắt sách Vị thế Việt Nam
  • Lãnh tụ Cuba Fidel Castro: 'Kỳ…
  • NXB Thông Tấn 15 năm một chặng…
  • Lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập…
Tổng Giám đốc TTXVN chúc mừng NXBTT
An error has occurred. Error: AdvertisingSlide is currently unavailable.
Hợp tác xuất bản