NewBooksList

Lãnh tụ - Nhân vật
 
         

430,000 vnđ

Võ Nguyên Giáp - Vị tướng huyền thoại
Tác Giả: Nhà xuất bản Thông tấn


Là Đại tướng đầu tiên và Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp được nhân dân kính trọng, yêu mến và tự hào. Ông đã làm rạng rỡ quân đội ta, nhân dân ta trong thời đại Hồ Chí Minh và đã trở thành huyền thoại bởi chính sự vĩ đại trong một con người bình dị đó. Cuốn sách tập hợp những bài viết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tướng lĩnh quân đội, các nhà nghiên cứu, các nhà văn hoá, nhà văn, nhà báo trong nước và nước ngoài, của đồng bào chiến sĩ và kiều bào về vị Tổng Tư lệnh, người Anh Cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, về Đại tướng của nhân dân. Đặc biệt, những tư liệu ảnh vô cùng xúc động về những dòng người bất tận trong những ngày bái biệt, trong lễ truy điệu và tiễn đưa Đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng trên đất mẹ Vũng Chùa - Đảo Yến, Quảng Bình…

         

190,000 vnđ

Tổng Bí thư Lê Duẩn
Tác Giả: Nhà xuất bản thông tấn


         

190,000 vnđ

Thủ tướng Phạm Văn Đồng
Tác Giả: Nhà xuất bản thông tấn


Sách gồm nhiều bức ảnh chân thực và sinh động, gần gũi về cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, người có nhiều công sức, tâm huyết cho sự nghiệp đấu tranh và giải phóng dân tộc. Một nhân cách quảng đại, một tấm lòng chân thành và sâu sắc.

         

0 vnđ

Một số hình ảnh về hoạt động đối ngoại của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Việt Nam
Tác Giả: Thông tấn xã Việt Nam


Nhằm ghi lại một số hình ảnh tiêu biểu của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trên lĩnh vực đối ngoại giai đoạn 2011-2016, thực hiện chủ trương của Văn phòng Chủ tịch nước, Nhà xuất bản Thông tấn thuộc TTXVN biên soạn và xuất bản cuốn sách ảnh “Một số hình ảnh về hoạt động đối ngoại của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Việt Nam”. Xuất bản cuốn sách trong lúc toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là việc làm có ý nghĩa và thiết thực. Qua cuốn sách, bạn đọc trong và ngoài nước sẽ có thêm những tư liệu, thông tin cần thiết về công tác đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 2011-2016. Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.

 

Right Videos

  • Giới thiệu sách ảnh “90 năm Đảng…
  • Giới thiệu sách ảnh 50 năm thực…
  • Giới thiệu sách Ký ức thời bao cấp
  • Ra mắt sách Vị thế Việt Nam

AdvertisingSlide

Tổng Giám đốc TTXVN chúc mừng NXBTT

AdvertisingSlide

An error has occurred. Error: AdvertisingSlide is currently unavailable.

AdvertisingSlide

Hợp tác xuất bản