NewBooksList

Lãnh tụ - Nhân vật
 
         

430,000 vnđ

Võ Nguyên Giáp - Vị tướng huyền thoại
Tác Giả: Nhà xuất bản Thông tấn


Là Đại tướng đầu tiên và Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp được nhân dân kính trọng, yêu mến và tự hào. Ông đã làm rạng rỡ quân đội ta, nhân dân ta trong thời đại Hồ Chí Minh và đã trở thành huyền thoại bởi chính sự vĩ đại trong một con người bình dị đó. Cuốn sách tập hợp những bài viết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tướng lĩnh quân đội, các nhà nghiên cứu, các nhà văn hoá, nhà văn, nhà báo trong nước và nước ngoài, của đồng bào chiến sĩ và kiều bào về vị Tổng Tư lệnh, người Anh Cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, về Đại tướng của nhân dân. Đặc biệt, những tư liệu ảnh vô cùng xúc động về những dòng người bất tận trong những ngày bái biệt, trong lễ truy điệu và tiễn đưa Đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng trên đất mẹ Vũng Chùa - Đảo Yến, Quảng Bình…

         

190,000 vnđ

Tổng Bí thư Lê Duẩn
Tác Giả: Nhà xuất bản thông tấn


         

250,000 vnđ

Chủ tịch Tôn Đức Thắng
Tác Giả: Nhà xuất bản thông tấn


         

190,000 vnđ

Đồng chí Trường Chinh
Tác Giả: Nhà xuất bản thông tấn


 

Right Videos

  • Giới thiệu sách Ký ức thời bao cấp
  • Ra mắt sách Vị thế Việt Nam
  • Lãnh tụ Cuba Fidel Castro: 'Kỳ…
  • NXB Thông Tấn 15 năm một chặng…

AdvertisingSlide

Tổng Giám đốc TTXVN chúc mừng NXBTT

AdvertisingSlide

An error has occurred. Error: AdvertisingSlide is currently unavailable.

AdvertisingSlide

Hợp tác xuất bản