NewBooksList

Sổ tay phóng viên
 
         

55,000 vnđ

Một đời làm báo
Tác Giả: Trần Xuân Nhất


Tuyển chọn những câu chuyện, những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời hơn 30 năm làm báo tại TTXVN của phóng viên Trần Xuân Nhất.

         

0 vnđ

Hãy viết tiểu phẩm đi
Tác Giả: Lý Sinh Sự


         

0 vnđ

Học cách chống tham nhũng
Tác Giả: Nhiều tác giả


         

0 vnđ

Kỹ năng biên tập
Tác Giả: Nhiều tác giả


 

Right Videos

  • Giới thiệu sách ảnh 50 năm thực…
  • Giới thiệu sách Ký ức thời bao cấp
  • Ra mắt sách Vị thế Việt Nam
  • Lãnh tụ Cuba Fidel Castro: 'Kỳ…

AdvertisingSlide

Tổng Giám đốc TTXVN chúc mừng NXBTT

AdvertisingSlide

An error has occurred. Error: AdvertisingSlide is currently unavailable.

AdvertisingSlide

Hợp tác xuất bản