Thông tin chi tiết sách

BookDetails

Người Hrê ở Việt Nam
Tác Giả: Nhà xuất bản Thông tấn-TTXVN
Khổ sách: 20 x 20 cm
Số trang: 168
Năm xuất bản: 2017
Giá bìa: 390,000 vnđ
Góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, cũng là bổ sung vào bộ sách ảnh 54 dân tộc Việt Nam, Nhà xuất bản Thông tấn biên soạn xuất bản cuốn sách ảnh “Người Hrê ở Việt Nam”. Qua các bài viết và những hình ảnh phản ánh trên nhiều phương diện từ nguồn gốc và phân bố dân cư; buôn làng, nhà ở; nguồn sống; y phục, trang sức cho đến phong tục tập quán, lễ hội, cuốn sách sẽ phần nào khắc họa nét văn hóa độc đáo, đặc trưng ở tộc người Hrê, kể cả dấu ấn từ các dặm dài trong lịch sử mà họ đã trải qua. Hy vọng cuốn sách sẽ cung cấp thông tin, tư liệu bổ ích và lý thú cho độc giả. Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!
+ Chi tiết

HtmlContent

+ Bình luận
CAPTCHA image
Nhập mã xác nhận vào ô bên dưới

BooksListByTopic

Sách cùng thể loại

Người Xơ Đăng…
         

290,000 vnđ

Người Lào ở…
         

290,000 vnđ

Người Mạ ở…
         

290,000 vnđ

Người Lự ở…
         

290,000 vnđ

Người Hà Nhì ở…
         

290,000 vnđ

Người Co Tu ở…
         

290,000 vnđ

Người Giáy ở…
         

290,000 vnđ

Người Lô Lô ở…
         

290,000 vnđ

Người Êđê ở…
         

290,000 vnđ

54 dân tộc…
         

350,000 vnđ
Người Xơ Đăng ở Việt Nam
 • Tác Giả: NXB Thông tấn
 • Khổ sách: 20x20cm
 • Số trang: 172
 • Giá bán: 290,000 vnđ
 • Năm xuất bản: 2014
Người Lào ở Việt Nam
 • Tác Giả: NXB Thông tấn
 • Khổ sách: 20x20cm
 • Số trang: 0
 • Giá bán: 290,000 vnđ
 • Năm xuất bản: 2014
Người Mạ ở Việt Nam
 • Tác Giả: NXB Thông tấn
 • Khổ sách: 20x20cm
 • Số trang: 173
 • Giá bán: 290,000 vnđ
 • Năm xuất bản: 2014
Người Lự ở Việt Nam
 • Tác Giả: Nhà xuất bản thông tấn
 • Khổ sách: 20x20cm
 • Số trang: 160
 • Giá bán: 290,000 vnđ
 • Năm xuất bản: 2014
Người Hà Nhì ở Việt Nam
 • Tác Giả: Nhà xuất bản Thông tấn
 • Khổ sách: 20x20cm
 • Số trang: 0
 • Giá bán: 290,000 vnđ
 • Năm xuất bản: 2014
Người Co Tu ở Việt Nam
 • Tác Giả: Nhà xuất bản Thông tấn
 • Khổ sách: 20x20cm
 • Số trang: 0
 • Giá bán: 290,000 vnđ
 • Năm xuất bản: 2014
Người Giáy ở Việt Nam
 • Tác Giả: Nhà xuất bản Thông tấn
 • Khổ sách: 20x20cm
 • Số trang: 0
 • Giá bán: 290,000 vnđ
 • Năm xuất bản: 2014
Người Lô Lô ở Việt Nam
 • Tác Giả: Nhà xuất bản Thông tấn
 • Khổ sách: 20x20cm
 • Số trang: 138
 • Giá bán: 290,000 vnđ
 • Năm xuất bản: 2014
Người Êđê ở Việt Nam
 • Tác Giả: Nhà xuất bản Thông Tấn
 • Khổ sách: 20x20cm
 • Số trang: 168
 • Giá bán: 290,000 vnđ
 • Năm xuất bản: 2014
54 dân tộc Việt Nam
 • Tác Giả: Nhà xuất bản Thông tấn
 • Khổ sách: 23x25cm
 • Số trang: 248
 • Giá bán: 350,000 vnđ
 • Năm xuất bản: 2014