Thông tin chi tiết sách
Người Xinh Mun ở Việt Nam
Tác Giả: NXB Thông Tấn
Khổ sách: 25 x 23 cm
Số trang: 128
Năm xuất bản: 2019
Giá bìa: 350,000 vnđ
Người Xinh Mun lấy canh tác nương rẫy làm nguồn sống chính, kĩ thuật thô sơ, canh tác trên đất dốc, sản xuất phụ thuộc vào tự nhiên nên năng suất thấp, thu nhập bấp bênh, đời sống của đồng bào còn nhiều khó khăn. Do quan niệm "vạn vật hữu linh", người Xinh Mun tin rằng mọi vật trong thiên nhiên đều có linh hồn. Vì thế , việc thực hiện các nghi lễ chủ yếu nhằm cầu xin sự phù hộ của các thế lực siêu nhiên đối với con người, mùa màng, vật nuôi. Cho đến nay, người Xinh Mun vẫn còn giữ được một số lê hội truyền thống của dân tộc: Lễ cúng cơm mới, lễ hội Mương A Ma... cùng với các điệu múa xòe hoa, xúa kéo thuyền, múa dỗ ống... Nằm trong bộ sách giới thiệu hình ảnh cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, NXB Thông tấn tiếp tục ra mắt bạn đọc cuốn sách ảnh "Người Xinh Mun ở Việt Nam". Chúng tôi hi vọng cuốn sách sẽ góp phần lưu giữ những nét văn hóa đặc sắc của tộc người Xinh Mun, đồng thời giúp ích cho những ai quan tâm tìm hiểu đời sống vật chất, đời sống tinh thần của đồng bào các
+ Chi tiết
+ Bình luận
CAPTCHA image
Nhập mã xác nhận vào ô bên dưới
Sách cùng thể loại

Người Cống ở…
         

350,000 vnđ

Người La Hủ ở…
         

350,000 vnđ

Mỹ thuật dân…
         

0 vnđ

Người Si La ở…
         

320,000 vnđ

Người Hrê ở…
         

390,000 vnđ

Người Tà Ôi ở…
         

350,000 vnđ

Người Xơ Đăng…
         

290,000 vnđ

Người Lào ở…
         

290,000 vnđ

Người Mạ ở…
         

290,000 vnđ

Người Lự ở…
         

290,000 vnđ
Người Cống ở Việt Nam
 • Tác Giả: Nhà xuất bản thông tấn
 • Khổ sách: 25x23cm
 • Số trang: 132
 • Giá bán: 350,000 vnđ
 • Năm xuất bản: 2020
Người La Hủ ở Việt Nam
 • Tác Giả: Xuất bản thông tấn
 • Khổ sách: 23x25cm
 • Số trang: 0
 • Giá bán: 350,000 vnđ
 • Năm xuất bản: 2019
Mỹ thuật dân tộc và miền núi
 • Tác Giả: Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
 • Khổ sách: 20x21cm
 • Số trang: 119
 • Giá bán: 0 vnđ
 • Năm xuất bản: 2018
Người Si La ở Việt Nam
 • Tác Giả: Nhà xuất bản Thông tấn
 • Khổ sách: 23x25cm
 • Số trang: 131
 • Giá bán: 320,000 vnđ
 • Năm xuất bản: 2018
Người Hrê ở Việt Nam
 • Tác Giả: Nhà xuất bản Thông tấn-TTXVN
 • Khổ sách: 20x20cm
 • Số trang: 168
 • Giá bán: 390,000 vnđ
 • Năm xuất bản: 2017
Người Tà Ôi ở Việt Nam
 • Tác Giả: Nhà xuất bản Thông tấn
 • Khổ sách: 23x25cm
 • Số trang: 148
 • Giá bán: 350,000 vnđ
 • Năm xuất bản: 2019
Người Xơ Đăng ở Việt Nam
 • Tác Giả: NXB Thông tấn
 • Khổ sách: 20x20cm
 • Số trang: 172
 • Giá bán: 290,000 vnđ
 • Năm xuất bản: 2014
Người Lào ở Việt Nam
 • Tác Giả: NXB Thông tấn
 • Khổ sách: 20x20cm
 • Số trang: 0
 • Giá bán: 290,000 vnđ
 • Năm xuất bản: 2014
Người Mạ ở Việt Nam
 • Tác Giả: NXB Thông tấn
 • Khổ sách: 20x20cm
 • Số trang: 173
 • Giá bán: 290,000 vnđ
 • Năm xuất bản: 2014
Người Lự ở Việt Nam
 • Tác Giả: Nhà xuất bản thông tấn
 • Khổ sách: 20x20cm
 • Số trang: 160
 • Giá bán: 290,000 vnđ
 • Năm xuất bản: 2014
blonde video anal arab video xxx porn amateur